Witam na stronie poświęconej
Medalom i Odznakom wojskowym
Opisy na podstawie książki:
S. Oberleitner POLSKIE ORDERY ODZNACZENIA 1705-1990
oraz
Z.Puchalski, I.J. Wojciechowski ORDERY I ODZNACZENIA POLSKIE I ICH KAWALEROWIE


ORDER BUDOWNICZYCH POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 2 lutego 1949 r.

Został ustanowiony przez Sejm RP w dniu 02.07.1949 roku. Odznaką Orderu Budowniczych Polski jest ośmiopromienna gwiazda o średn. 53 mm; między pękami promieni gwiazdy znajdują się pola w kształcie kielicha kwiatu, zwróconego ku środkowi gwiazdy; pola te na awersie gwiazdy są pokryte czerwoną emalią z prześwitami białej emalii. W środku na okrągłej tarczy pokrytej szafirowa emalią o śred. 17 mm, umieszczona jest postać robotnika trzymającego w prawej ręce sztandar, a w lewej młot; tarcza okolona jest dwiema ramkami: złotą i biało emaliowaną, umieszczonymi w ośmiobocznym, zaokrąglonym obramowaniu. Na rewersie promienie gwiazdy są bez emalii, złote; na okrągłej, środkowej , czerwono emaliowanej tarczy o śred. 19 mm umieszczone są litery PRL, tarcza znajduje się w ramce otoczonej ośmiobocznym, zaokrąglonym obramowaniem. Wstążka szer. 40 mm czerwona z ciemnoniebieskimi paskami szer. 4 mm po bokach i białym paskiem szer. 10 mm po środku.ORDER ODRODZENIA POLSKI


Ustanowiono dnia: 22 grudnia 1944 r.

Został ustanowiony w 1921 roku i przyjęty dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22.12.1944 rok. Po 1944 roku wprowadzone zostały następujące zmiany w wyglądzie orderu w stosunku do tych z przed 1939 roku. Na tarczy awersu krzyża umieszczony został orzeł bez korony oraz berła i jabłka, a na tarczy rewersu widnieje data 1944. Podobnie w środkowej tarczy gwiazdy orderowej do I i II klasy umieszczone są od 1952 roku PRL. Wymiary krzyża wynoszą: I klasa - 68 mm; II i III klasa - 60 mm; IV klasa - 55 mm; V klasa - 44 mm. Gwiazda orderowa srebrzona złożona z ośmiu pęków promieni o śred. 75 mm, po środku gwiazdy jest nałożona tarcza okrągła o śred. 27 mm; na tarczy otok szafirowej emalii; ze złoconymi obramowaniami, na otoku napis złoconymi literami POLONIA RESTITUTA. W środku tarczy umieszczono złocone litery PRL. Wstęga orderowa czerwona o szer. 100 mm z białymi paskami o szer. 5 mm po bokach. Wstęga orderu II i III klasy szer. 45 mm z białymi paskami szer. 3 mm po bokach. Wstążka orderowa IV i V klasy szer. 36 mm z białymi paskami 2 mm po bokach, na wstążce IV klasy umieszczona jest rozetka o śred. 25 mm.ORDER VIRTUTI MILITARI


Ustanowiono dnia: 22 grudnia 1944 r.

Ustanowiony w 1792 roku, przyjęty dekretem PKWN z 22.12. 1944 roku jest orderem wojennym. Zachowano wygląd odznaki orderowej taki jak w ustawie z 1933 roku tj. czarno emaliowane w klasie I, II i III z tym, że na tarczach awersu krzyża zastosowano orła bez korony, berła i jabłka, a w miejsce korony nad Krzyżem Wielkim i Komandorskim wprowadzono tarcze w kształcie elipsy z literami RP, a od 1952 roku PRL. Zachowano podział na pięć klas: Krzyż Wielki I klasa; Krzyż Komandorski II klasa; Krzyż Kawalerski II klasa; Krzyż Złoty IV klasa; Krzyż Srebrny V klasa. Wymiary krzyża wynoszą: I klasa - 64 mm; II klasa - 55 mm; III klasa - 45 mm; IV klasa - 38 mm; V klasa - 38 mm. Zwieńczenie krzyża wynosi 26x 32 mm, w II klasie 24x 29 mm. Gwiazda orderowa I klasy srebrna o śred. 97 mm złożona z ośmiu pęków promieni, z nałożonym na środku czarno emaliowanym awersem odznaki i dużymi literami ORDERU VIRTUTI MILITARI o śred. 55 mm, z tą różnicą, że ramiona krzyża są bez kulek, a wokół orła na czarno emaliowanym otoku znajduje się napis ze złoconych liter: HONOR I OJCZYZNA. Wstęga orderowa Ciemno niebieska szerokości 115 mm, z czarnymi paskami szer. 15 mm wzdłuż obu brzegów. Wstęga orderu II klasy szer. 50 mm z czarnymi paskami szer. 10 mm wzdłuż brzegów. Wstążka orderu III, IV i V klasy szer. 40 mm z czarnymi paskami szer. 9 mm wzdłuż brzegów.ORDER KRZYŻA GRUNWALDU


Ustanowiono dnia: w listopadzie 1943 r.

Został ustanowiony rozkazem Dow. Głównego GL i zatwierdzony uchwałą KRN z dnia 20.02.1944 rok jako order wojenny. Dzieli się na trzy klasy I, II, III. Odznaka orderu jest równoramienny krzyż w I klasie wykonany ze złota o wym. 55 mm, w II i III klasie srebrzony o wym. 46 mm, ramiona krzyża z wyjątkiem rewersu w II klasie są obramowane, w środku krzyża umieszczona jest trójboczna tarcza w obramowaniu; na tarczy awersu znajdują się dwa obosieczne miecze zwrócone ostrzem w dół, na tarczy rewersu umieszczony jest trzywierszowy napis:1410/KG/1944. Obramowanie ramion i tarcz oraz miecze i napis są w drugiej klasie złocone. Wstążka wszystkich trzech klas szer. 35 mm czerwona z zielonymi paskami szer. 2 mm wzdłuż brzegów i białym paskiem szer. 7 mm po środku.ORDER SZTANDARU PRACY


Ustanowiono dnia: 2 lipca 1949 r.

Order dwu klasowy. Odznaka orderu jest pięcioramienny krzyż gwiaździsty o śred. 43 mm, na awersie ramiona krzyża są biało emaliowane w obramowaniach, miedzy ramionami znajdują się pęki promieni, w środkowej okrągłej tarczy z szafirowej emalii w ramce umieszczona jest postać robotnika trzymającego w prawej ręce sztandar, a w lewej ręce młot. Na rewersie w środku krzyża na okrągłej tarczy litery PRL. Obramowanie ramion krzyża, pęki promieni, ramka tarczy, postać robotnika, drzewce i obramowanie sztandaru, młot i rewers odznaki są w klasie I złocone w klasie II srebrzone. Wstążka obu klas szer. 36 mm czerwona z pasowymi paskami szer. 3 mm wzdłuż brzegów.ORDER ZASŁUGI PRL


Ustanowiono dnia: 10 kwietnia 1974 r.

Dzieli sie na pieć klas: Wielka Wstęga klasa I; Komandoria z Gwiazdą klasa II; Komandoria klasa III; Złota Odznaka klasa IV; Srebrna Odznaka klasa V. Odznaka orderu jest krzyż gwiaździsty pięcioramienny, o wymiarach: klasa I - 68 mm; klasa II i III - 60 mm; klasa IV i V - 48 mm. Ramiona krzyża pokryte czerwoną, a przy obrzeżach białą emalia; między ramionami umieszczone są pęki promieni. Na awersie po środku krzyża nałożony srebrzony orzeł; na rewersie krzyż nie jest emaliowany lecz złocony, a ramiona i pęki promieni są profilowane; po środku w okrągłej tarczy znajduje się data 1974. Ponad krzyżem jest umieszczona stylizowana tarcza ozdobiona na bokach promieniami w środku tarczy litery PRL. W klasie I, II, III i IV promienie i tarcza ponad krzyżem są złocone, w klasie V srebrzone. Odznaką orderu I i II klasy jest ponadto gwiazda orderowa o śred. 80 mm złożona z pięciu pęków srebrzonych promieni, między którymi znajduje się pięć pęków promieni złoconych. Po środku na okrągłej tarczy śred. 20 mm pokrytej czerwona emalią, z otokiem złocistym, nałożony jest srebrzony orzeł. Wstęga orderu ciemnoniebieska: I klasa szer. 100 mm; II i III klasa szer. 45 mm; IV i V klasa szer. 36 mm. Na wstążce orderu IV klasy jest umieszczona rozetka o śred. 25 mm upięta z tej wstążki.KRZYŻ ZASŁUGI


Ustanowiono dnia: 22 grudnia 1944 r.

Ustanowiony w 1923 roku przyjęty Dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 rok. Kżyż zasługi dzieli się na trzy stopnie: Złoty Krzyż Zasługi; Srebrny Krzyż Zasługi; Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaką Krzyża zasługi jest krzyż równoramienny, zakończony na rogach ramion kulkami, o wymiarach 42 mm. Na awersie Złotego i Srebrnego Krzyża sa pokryte czerwoną emalią, z obramowaniem; między ramionami znajdują się pęki promieni; W środku krzyża na okrągłej tarczy z białej emalii umieszczone są litery PRL. Tarcza złotego i Srebrnego Krzyża znajduje się w otoku z czerwonej emalii i w ornamentowanym obramowaniu, a Brązowego w wieńcu wawrzynowym. Brązowy Krzyż jest w całości patynowany na brązowo. Rewers wszystkich trzech stopni krzyża jest gładki. Obramowania ramion krzyża , pęki promieni, kulki na rogach ramion, litery na tarczy, ornamentowane obramowania i rewers krzyża są w Złotym krzyżu złocone, w Srebrnym srebrzone, a w Brązowym patynowane na brązowo. Wstążka Krzyża Zasługi szer. 40 mm jest pąsowa z niebieskimi paskami szer. 3 mm wzdłuż brzegów.KRZYŻ WALECZNYCH


Ustanowiono dnia: w 1920 r.

Został ustanowiony jako odznaczenie wojenne, przyjęty Dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 rok. Odznaką Krzyża Walecznych jest krzyż równoramienny, patynowany na brązowo, o wymiarach 44 mm; ramiona krzyża są obramowane. Na awersie pośrodku ramion krzyża znajduje się pięcioboczna tarcza z wytłoczonym na nim orłem; na górnym pionowym i na poziomych ramionach umieszczony jest napis: NA/POLU/CHWAŁY, a na dolnym pionowym ramieniu data 1944; na rewersie krzyża wytłoczony jest wieniec z liści wawrzynowych, na ramionach poziomych napis: WALECZNYM, na pionowych miecz skierowany ostrzem ku górze. Wstążka Krzyża Walecznych, szer. 40 mm, jest pąsowa z białymi paskami szer. 8 mm po bokach.MEDAL ZASŁUŻONYM NA POLU CHWAŁY


Ustanowiono dnia: w 1943 r.

Został ustanowiony w końcu października lub na początku listopada 1943 roku rozkazem dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Wzór medalu został zatwierdzony Dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 rok. Medal Zasłużonym na Polu Chwały dzieli się na trzy stopnie: Złoty - Zasłużonym na Polu Chwały Srebrny - Zasłużonym na Polu Chwały Brązowy - Zasłużonym na Polu ChwałyKRZYŻ PARTYZANCKI


Ustanowiono dnia:

Został ustanowiony Dekretem Prezydium KRN. Krzyż Partyzancki jest odznaczenie wojennym. Odznaką Krzyza Partyzanckiego jest równoramienny, złocony krzyż o wymiarach 38 mm, brzegi ramion krzyża sa zakończone ornamentowanym obramowaniem. Na awersie po środku krzyża znajduje się orzeł, a na ramionach napis: ZA - POLSKĘ - WOLNOŚĆ - I - LUD. Na rewersie na poziomych ramionach krzyża umieszczony jest napis: PARTYZANTOM; na górnym pionowym ramieniu data 1939, a na dolnym data 1945. Wstążka szer. 35 mm jest ciemno zielona z ciemnymi paskami szer. 7 mm wzdłuż brzegów.KRZYŻ CZYNU BOJOWEGO POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE


Ustanowiono dnia: 17 maja 1979 r.

Odznakę czynu bojowego PSZ na Zachodzie stanowią: - krzyż maltański stylizowany o wymiarach 42/42 mm, srebrzony i oksydowany; na awersie w części środkowej umieszczony jest orzeł PSZ na Zachodzie. Na rewersie znajduje się napis pięciowierszowy: 1939/POLSKIE/SIŁUY ZBTOJNE/NA ZACHODZIE/1945; - wstążka o szerokości 36 mm z pionowym paskiem biało-amarantowym 12 mm po środku oraz pionowymi paskami o szerokości po 4mm w kolorach (odśrodkowo): niebieskim, czarnym i zielonym; - na wstążce krzyża można nanosić listewki metalowe o długości 38 mm i wysokości 8 mm z wytłoczonymi nazwami bitew. wykaz listewek: - NARWIK (V 1940 - SBSP); - LAGARDE (VII 1940 - 1 DGREN.); - MAICHE-ST. HIPPOLYTE (VI 1940 - 2 DSP); - BITWA O ANGLIE (VIII- X 1940); - TOBRUK (VIII-XI 1941 - SBSH); - MONTE CASSINO (V 1940 - 2 KP); - ANKONA (VII 1940 - 2 KP); - FALAISE-CHAMBOIS (VIII 1944 - 1 DPanc. SBSP); - AXEL (XI 1944 - 1 Dpanc. 10 DKPanc.); - BREDA (X 1944 - 1 DPanc); - ARNHEM (XI 1944 - 1 SBSP); - BOLONIA (IV 1945 - 2 KP); - WILHELMSHAVEN (V 1945 - 1 DPanc.); - DZIAŁANIA BOJOWE LOTNICTWA; - BITWY I KONWOJE POLSKIEKRZYŻ BITWY POD LENINO


Ustanowiono dnia: 26 maja 1988 r.

Odznakę krzyża bitwy pod Lenino stanowi: krzyż równoramienny, prosty o wymiarach 42/42 mm, srebrzony oksydowany. na stronie czołowej krzyża, w części środkowej umieszczony jest orzeł piastowski (Kościuszkowski). na stronie odwrotnej na ramieniu poziomym napis: LENINO, na ramieniu pionowym data: 12 X/1943. Wstążka o szerokości 37 mm, żółta, posiadająca na brzegach pasek szerokości 4mm w kolorze granatowym oraz pośrodku biało-czerwony pasek o szerokości 10 mm.KRZYŻ OŚWIĘCIMSKI


Ustanowiono dnia: 14 marca 1985 r.

Został ustanowiony uchwałą Rady Państwa. Odznaką Krzyża Oświęcimskiego jest krzyż równoramienny, o wymiarach 42 mm, srebrzony, oksydowany. na awersie krzyż a w części środkowej znajduje się kompozycja trójkąta czerwonego z literką P na tle drutów kolczastych i dwóch słupów, a na poziomych ramionach, jest umieszczony napis: 1939/1945. na rewersie krzyża znajduje się napis PRL/WIĘŹNIOM HITLEROWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH. Wstążka o szerokości 40 mm z jedenastoma pionowymi paskami w kolorach jasnopopielatym i niebieskim.ŚLĄSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY


Ustanowiono dnia: 8 października 1945 r.

Odznaką jest krzyż równoramienny, srebrzony, oksydowany, o wymiarach 35 mm; ramiona krzyż a są profilowane. Na awersie na poziomych ramionach krzyża umieszczone są daty 1921/1939, na dolnym data: 1945; pośrodku krzyża znajduje się okrągła tarcza w ornamentowanym otoku pokryta szafirową emalią, a na nim srebrzony, oksydowany orzeł Na rewersie w środkowej, okrągłej tarczy jest umieszczony napis: KRN/1946, a w jego otoku napis: BOJOWNIKOM ŚLĄSKA. Wstążka szerokości 36 mm, z białym pionowym paskiem szerokości 2 mm pośrodku oraz umieszczonymi po obu jego stronach paskami czerwonym szerokości 2 mm, zielonym szerokości 2 mm, białym o szerokości 1 mm, niebieskim o szerokości 7 mm, białym o szerokości 3 mm i wiśniowym o szerokości 2 mm.WIELKOPOLSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY


Ustanowiono dnia: 1 lutego 1957 r.

Ustanowiony dekretem Rady Państwa. Oznakę Wielkopolskiego krzyża powstańczego stanowi krzyż równoramienny, patynowany na brązowo, o długości ramion 36 mm obramowany. Na awersie w środku krzyża znajduje się biało emaliowany orzeł piastowski na tle czerwonej okrągłej tarczy. Tarcza umieszczona jest w wieńcu z liści dębowych, na poziomych ramionach krzyża daty: 1918/1919. Na pionowych ramionach miecz skierowany w dół. Na rewersie w środku krzyża umieszczono litery: PRL w otoku z napisem: POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM. Krzyż zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wstążce o szer. 34 mm z dwoma pionowymi amarantowymi paskami o szer. 2mm po bokachWARSZAWSKI KRZYŻ POWSTAŃCZY


Ustanowiono dnia: 3 lipca 1981 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Oznakę stanowi krzyż równoramienny, prosty o wymiarach 42x42 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego - oksydowanego, oraz emalii białej i czerwonej. Na awersie w części środkowej znajduje się kompozycja opaski biało-czerwonej i kotwicy - symbolu Polski Walczącej, a na poziomych ramionach napis: 1 VIII/1944. Na rewersie wzdłuż poziomych ramion napis: POWSTAŃCOM WARSZAWY, a w części środkowej wieniec laurowy. Krzyż zawieszony jest na wstążce o szer. 40 mm stanowiącej kompozycję kolorystyczną barw Orderu Virtuti Militari oraz barw narodowych (przez środek wstążki).MEDAL ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ


Ustanowiono dnia: 18 października 1956 r.

Został ustanowiony przez Rade Państwa. Odznaką medalu Za Waszą Wolność i Naszą jest okrągły srebrzony, oksydowany medal o średnicy 35 mm. na awersie medalu znajduje się podobizna głowy z profilu gen. Karola Świerczewskiego Waltera a w otoku napis Za Waszą Wolność i Naszą. Na rewersie medalu, na tle wieńca wawrzynowego związanego u dołu wstążką, jest trójkątna gwiazda antyfaszystowska, z napisem: XIII/BI/1936/1939; w otoku napis: DĄBROWSZCZAKOM i u dołu data 1956. Wstążka szerokości 35 mm jest czerwona z pionowym, białym paskiem szerokości 4 mm pośrodku.MEDAL ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ 1939


Ustanowiono dnia: 3 lipca 1981 r.

Odznaką medalu Za Udział w Wojnie Obronnej 1939 jest okrągły medal o średnicy 40 mm, wykonany ze stopu posrebrzanego i oksydowanego; na awersie medalu znajduje się orzeł wykonany wg wzoru z 1939 roku oraz napis 1939; na rewersie medalu napis: ZA UDZIAŁ/W/ WOJNIE OBRONNEJ/OJCZYZNA. Miedzy ostatnimi wyrazami dwa skrzyżowane miecze. Wstążka szerokości 40 mm na szarym tle pośrodku pas amarantowy szerokości 9mm z białymi paskami szerokości 3 mm po jego bokach.MEDAL ZA UDZIAŁ W WALKACH W OBRONIE WŁADZY LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 22 listopada 1983 r.

Został ustanowiony Uchwałą Rady Państwa. Odznaką medalu Za Udział w Walkach w Obronie Władzy Ludowej jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 38 mm. na awersie medalu w środku znajduje się orzeł na tle obosiecznego miecza skierowanego ku dołowi, skrzyżowanego z rozwiniętą flagą państwową PRL i dwiema gałązkami oliwnymi, oraz napis MANIFEST PKWN/1944. Na rewersie medalu w środku na tle tarczy znajduje się rysunek konturów granic PRL, a na nim napis: PRL; w otoku napis UCZESTNIKOM WALK W OBRONIE WŁADZY LUDOWEJ. Wstążka szerokości 38 mm w kolorach czerwonym, zielonym oraz białym i czerwonym na obrzeżach.MEDAL XXX-LECIA POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 7 lutego 1974 r.

Ustanowiony prze Sejm PRL. Oznakę odznaczenia stanowi okrągły medal oksydowany, o średnicy 32 mm. Awers medalu składa się z kompozycji, w środku której znajduje się kwadrat o zaokrąglonych rogach z wizerunkiem orła. Po obu jego stronach znajdują się daty: 1944/1974. Nad orłem umieszczona jest liczba XXX, a pod orłem litery PRL. Na rewersie znajduje się wieniec z liści laurowych i napis trzywierszowy: WALKA/PRACA/SOCJALIZM. Medal zawieszony jest na wieloodcieniowej wstążce rozjaśniającej się po bokach w kolorze czerwonym. Szer. wstążki 32 mm.MEDAL XL-LECIA POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 26 kwietnia 1984 r.

Ustanowionuy przez Sejm PRL. Oznakę stanowi okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 32 mm. Na awersie w środku umieszczony jest wizerunek orła państwowego, po obu stronach orła daty: 1944/1984. Nad orłem liczba XL, poniżej orła litery: PRL. Data, liczby i litery połączone są stylizowanymi kłosami i kołami zębatymi. Na rewersie umieszczony jest wizerunek konturów granic Polskiej Rzeczpospoliej Ludowej oraz na ich tle trzywierszowy napis: WALKA/PRACA/SOCJALIZM, a pod napisem gałązka oliwna. Medal zawieszony jest na wstążce o szer. 32 mm, stanowiącą kompozycję dwóch pionowych pasków w kolorze białym i czerwonym o szer. 12 mm każdy i dwóch pasków w kolorze złotym po bokach o szer. 4 mm każdy.MEDAL ZA WARSZAWĘ 1939-1945


Ustanowiono dnia: 26 pażdziernika 1945 r.

Ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej. Oznakę Medalu za Warszawę stanowi okrągły, patynowany na brązowo medal o średnicy 33 mm, posiadający na awersie wizerunek syreny z tarczą i mieczem oraz trzy wstęgi fal. Wokół medalu, w otoku, umieszczone są w górnej części daty: 1939-1945, u dołu zaś napis: ZA WARSZAWĘ. Między datami i napisem znajdują się dwa znicze. Na rewersie umieszczony czterowiersz: RP/OBROŃCOM/BOJOWNIKOM/OSWOBODZICIE LOM, a pod nim dwa liście dębowe. Medal posiada wstążkę czerwoną, o szer. 35 mm z zółtymi paskami o szer. 4 mm po bokach.MEDAL ZA ODRĘ, NYSĘ I BAŁTYK


Ustanowiono dnia: 26 października 1945 r.

Ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej. Odznakę medalu stanowi okrągły, patynowany na brązowo medal o średnicy 43 mm. Na awersie znajduje się rysunek granic Polski, jej głównych rzek oraz oznaczenie głównych miast: Warszawy, Gdańska, Szczecina i Wrocławia. Nad rysunkiem umieszczony jest orzeł. Wokół medalu w otoku znajduje się napis: ZA-ODRĘ-NYSĘ-BAŁTYK. Na rewersie umieszczony jest czterowierszowy napis: RP/ZWYCIĘZCOM/III.1945/IV.1945. Medal zawieszony jest na ciemnoniebieskiej wstążce szer. 35 mm z jasnoniebieskimi paskami szer. 4 mm po bokach.MEDAL ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 1945 r.


Ustanowiono dnia: 26 pażdziernika 1945 r.

Ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej. Ozdnakę medalu jest dwustyronny, okrągły medal o średnicy 33 mm, wykonany ze stopu metali w kolorze jasnobrązowym. Na awersie medalu , w centralnej jego części umieszczony jest wewnątrz otoku wytłoczony wizerunek orła w stylu Polskiego Godła Państwowego. W otoku widnieje napis: Krajowa Rada Narodowa, w dolnej jego części znajdują się dwa zwišzane liście dębowe. Na rewersie wkomponowany jest napis: RP/Zwycięstwo i Wolność/9.V.1945. Medal ten zawieszony jest na wstążce o szer 33 mm, o dwóch wzdłużnych paskach białych i trzech czerwonych.MEDAL RODŁA


Ustanowiono dnia: 18 kwietnia 1985 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Odznakę medalu stanowi medal o średnicy 38 mm, wykonany z tombaku posrebrzonego i oksydowanego. Na awersie pośrodku umieszczony jest znak Rodła - symbol Związku Polaków w Niemczech, z orłem piastowskim Henryka IV Śląskiego wyrażającymi piastowskie panowanie na Śląsku i polskość tej ziemi, z napisem na obrzeżu: NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD. Na rewersie umieszczona jest stylizowana mapa Polski oraz litery: PRL z napisem na obrzeżu: BOJOWNIKOM BUDOWNICZYM POLSKOŚCI oraz herbami symbolizującymi Śląsk, Pomorze, Warmię i Mazury. Wstążka o szer. 40 mm w kolorze turkusowym, obramowana z dwóch stron wąskimi paskami - wewnętrznymi w kolorze białym i zewnętrznymi w kolorze czerwonym.MEDAL ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ


Ustanowiono dnia: 17 lutego 1960 r.

Odznakę medalu stanowi okrągły, wykonany z białego medalu i oksydowany medal o średnicy 35 mm. Na awersie w ramce trójkątnej o ściętych wierzchołkach, umieszczona jest płaskorzeżba - postać mężczyzny i kobiety, symbolizująca niesienie pomocy w niebezpieczeństwie. Na rewersie też w ramce trójkątnej znajduje się napis: ZA/OFIARNOŚĆ/I ODWAGĘ/W OBRONIE/ŻYCIA I MIENIA, ponad napisami trzy liście dębowe. Wstążka jasnozielona o szer. 35 mm z czerwonymi pionowymi paskami szer. po 4 mm po bokach.MEDAL X-LECIA POLSKI LUDOWEJ


Ustanowiono dnia: 12 maja 1954 r.

Ustanowiony dekretem Rady Państwa. Odznakę medalu jest medal o średnicy 42 mm, zamocowany do metalowej baretki. Obwodowa część medalu jest nacięta rowkami, tworzącymi płaszczyzny zwężające się ku środkowi oraz przedzielona w sześciu równych odstępach ornamentami z liści dębowych, wysuniętymi nieznacznie poza krąg medalu. W środkowej części medalu znajduję się okrągła wklęsła powierzchnia o średnicy 20 mm, obramowana otokiem szer. 4 mm, na której umieszczona jest grupa trzech postaci: po środku postać robotnika trzymającego oburącz flagę państwową, po prawej stronie postać chłopa ze snopem na ręku, po lewej stronie postać z kšiążką w ręku. W dolnej części otoku znajduje się napis: 1944 22 - 7 1954, a w górnej ornament z liści laurowych. medal zawieszony jest za pomocą kółka i dwóch uchwytów na prostokątnej, o ściętych rogach baretce. Na baretce znajduje się wykonana z metalu cyfra X. Medal jest srebrzony, oksydowany, flaga wykonana z białej i czerwonej emalii z metalowym obramowaniem. Odwrotna strona medalu gładka, zmatowana. Do odwrotnej strony baretki przymocowane jest zapięcie agrafkowe.MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE


Ustanowiono dnia: 12 lutego 1960 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Medal wykonany jest w postaci stylizowanej, sześciopromiennej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami, łączącymi promienie gwiazdy. Na awersie po środku, w okrągłej ramce umieszczona jest tarcza z różowej emalii, a na niej dwie symboliczne srebrzone róże. Na rewersie po środku znajdują się litery: PRL, a wokół nich kolisty napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Medal zawieszony jest na wstążce koloru różowego szer. 35 mm i pionowym białym paskiem po środku szer 4 mm.MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY


Ustanowiono dnia: 26 maja 1951 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Odznakę medalu stanowi wieniec laurowy, na który nałożone są dwa skrzyżowane miecze. Wieniec w zależności od stopnia medalu jest: złocony, srebrzony-oksydowany lub brązowy. W środkowej części awersu znajduje się okrągła tarcza, czerwono emaliowana, na niej nałożony jest srebrny orzeł. Tarcza jest okolona pierścieniem z białej emalii i na niej jest napis: SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY. U dołu medalu, na złączeniu wieńca, mała czerwono emaliowana tarcza z cyfrą: XX, X, V. Medal zawieszony na czerwonej wstążce o szer. 35 mm, posiadającej po dwa białe paski szer 2 mm po bokach.MEDAL ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN


Ustanowiono dnia: 21 kwietnia 1966 r.

Ustanowiony prze Sejm PRL. Odznaką medalu jest okrągły, oksydowany medal o średnicy 38 mm. Na awersie umieszczony jest centralnie wizerunek Orderu Krzyża Grunwaldu, a w otoku napis: ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN. Na rewersie trzywierszowy napis: MINISTERSTWO/OBRONY NARODOWEJ/PRL. Medal zawieszony jest na wstążce czerwonej o szer 40 mm z dwoma czarno-żółtymi paskami o szer 5 mm po bokach.MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU


Ustanowiono dnia: 21 kwietnia 1986 r.

Ustanowiony przez Sejm PRL. Posiada trzy stopnie: złoty, srebrny, brązowy. Odznakę medalu stanowi okrągły, brązowy, posrebrzany-oksydowany lub pozłacany krążek o średnicy 38 mm. Na awersie umieszczona jest konturowa mapa Polski, a na jej tle stylizowany orzełek wojskowy. W otoku napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie znajduje się po środku trzywierszowy napis: MINISTERSTWO/OBRONY NARODOWEJ, a w otoku napis: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA. Medal zawieszony jest na czerwonej wstążce o szer 40 mm, z pionowymi białymi paskami po bokach szer po 10 mm.ODZNAKA BRATERSTWA BRONI


Ustanowiono dnia: 7 października 1963 r.

Odznaka ustanowiona uchwałą Rady Ministrów PRL. Odznaka wykonana jest z jasnego oksydowanego metalu, kolista o średnicy 30 mm. Na awersie znajduje się wizerunek Odznaki Grunwaldzkiej na tle konturu granic PRL; W otoku umieszczony jest napis: BRATERSTWO BRONI NA STRAŻY POKOJU I SOCJALIZMU. W górnej części odznaki znajduje się z jednej strony liście dębu, z drugiej Laurowe .Na rewersie napis trzywierszowy: MINISTERSTWO/OBRONY/NARODOWEJ, A w otoku: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA. Odznaka zawieszona jest na dwóch łańcuszkach z czterema ogniwkami i jednym ogniwkiem dużym łączącym odznakę ze wstążką.ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK PAŃSTWOWY


Ustanowiono dnia: 20 stycznia 1969 r.

Odznaka ustanowiona została uchwałą Rady Ministrów. Odznaka stanowi zaszczytne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej szczególnie zasłużonym pracownikom państwowym. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 33 mm i wykonana jest w metalu złotopodobnym. Na awersie, na obrzeżu znajdują się stylizowane liście laurowe, a w środku rysunek konturowy granic PRL, w górnej części koloru białego ,w dolnej- czerwonego, na tle mapy konturowej złocone litery ; PRL. Na rewersie zamieszczono czterowierszowy napis; ZASŁUŻONY/ PRACOWNIK/ PAŃSTWOWY/ PRL. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 30 mm , której część środkowa o szerokości 16 mm jest koloru białego, boczne paski o szerokości 7 mm każdy są koloru czerwonego.ODZNAKA NA STRAŻY POKOJU


Ustanowiono dnia: 22 września 1972 r.

Ustanowiona Uchwałą Rady Ministrów. Odznaka trzystopniowa: złota, srebrna, brązowa. Odznakę stanowi medal w kształcie krążka o średnicy 38 mm. Na awersie znajduje się wyobrażenie stylizowanego Orła wrysowane w kontur granic PRL; z lewej stronie Orła umieszczony jest słup graniczny, nad nim napis: BAŁTYK, pod Orłem: ODRA-NYSA; na okolu napis: NA STRAŻY POKOJU. Na rewersie po środku pięciowierszowy napis: RADA/MINISTRÓW/POLSKIEJ/RZECZPOSPOLITEJ/LUDOWEJ, a w otoku wklęsłymi literami: PRZYJAŹŃ/SOCJALIZM/POKÓJ. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szer. 38 mm. Stanowiącej kompozycję narodowych barw polskich i ZSSR z zielonym, pionowym paskiem po środku i na brzegach.ODZNAKA ZA ZASŁUGI W OCHRONIE PORZĄDKU PUBLICZNEGO


Ustanowiono dnia: 15 października 1971.

Ustanowiona Uchwałą Rady Ministrów. Oznakę stanowi medal w kształcie krążka o średnicy 32 mm., brązowy, srebrny, pozłacany w zależności od stopnia. Na awersie znajduje się wypukło rzeźbiona tarcza ze stylizowanym orłem piastowskim, umieszczona na tle 12 symetrycznie ułożonych element ów dekoracyjnych, przeciętych na osi rozszerzającymi się ku \centrum strzałkami. Na rewersie w centrum znajduje się czterowierszowy napis: ZA ZASŁUGI/ W OCHRONIE/ PORZĄDKU/ PUBLICZEGO. Powyżej i poniżej napisu umieszczono elementy dekoracyjne w postaci gałązek laurowych; a u samego dołu monogram PRL. Odznaczenie zawieszane jest na wstążce z pionowym paskiem czerwonym o szer 12 mm i dwoma paskami (po 5 mm) po bokach wstążki. Szer. Wstążki 37 mm.ODZNAKA W SŁUŻBIE NARODU


Ustanowiono dnia: 12 maja 1974 r.

Ustanowiona została uchwałą Rady Ministrów dla nagrodzenia osób, które przy wykonywaniu zadań w ochronie spokoju, porządku i bezpieczeństwa wyróżniały się wieloletnią i wzorową służbą. Odznaka W Służbie Narodu jest odznaką trzystopniową:[złota, srebrna , brązowa]. Oznakę odznaki stanowi medal o średnicy 32 mm. Brązowy , srebrzony-oksydowany lub pozłacany w zależności od stopnia. Na awersie znajduje się orzeł państwowy umieszczony pośrodku na tle miecza, obramowany wieńcem z liści ciemnoniebieskiej szerokości37 mm , z brzegami w postaci pasków czerwonych[ po 6 mm ] i białych [ po 4 mm ]dębowych; w dolnej części półkolisty napis; W SŁUŻBIE NARODU, rozdzielony cyframi rzymskimi „XXX’, „ XX’ ’lub ”X”. NA rewersie znajduje się w części środkowej napis: MSW, nad którym i poniżej którego umieszczono elementy dekoracyjne w postaci stylizowanych gałązek; na okolu napis POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA. Odznaka zawieszona jest na wstążceODZNAKA ZA ZASŁUGI W OCHRONIE GRANIC PRL


Ustanowiono dnia: 6 czerwca 1975 r

Ustanowiona została uchwałą Rady Ministrów jako zaszczytne wyróżnienie nadawane osobom które przyczyniły się do zabezpieczenia granic państwa. Odznaka za Zasługi w Ochronie Granic PRL jest trzystopniowa:[ złota , srebrna , brązowa]. Odznakę stanowi medal w kształcie krążka o średnicy 33 mm , brązowy , srebrzono-oksydowany lub pozłacany w zależności od stopnia. Na awersie pośrodku znajduje się konturowa mapa Polski z wkomponowanym wizerunkiem orła państwowego; od granic promieniście odchodzi osiem stylizowanych słupów granicznych, między którymi powtarzają się litery PRL. Na rewersie znajduje się miecz z tarczą , na której umieszczony jest napis: ZA ZASŁUGI/W OCHRONIE / GRANIC /POLSKIEJ /RZECZYPO / SPOLITEJ / LUDOWEJ; od dolnej krawędzi tarczy ku górze po obu stronach rozchodzą się dwie gałązki laurowe. Odznaka zawieszona jest na wstążce koloru zielonego o szerokości 35 mm . której boczne obramowania są koloru biało-czerwonego.ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA OBRONY CYWILNEJ PRL


Ustanowiono dnia: 6 sierpnia 1976 r.

Ustanowiona została uchwałą Rady Ministrów jako zaszczytne wyróżnienie nadawane osobom, które przyczyniły się do rozwoju i umacniania państwa. Odznaka za Zasługi dla Obrony Cywilnej PRL jest trzy stopniowa [złota ,srebrna, brązowa] Oznakę stanowi medal w kształcie krążka o średnicy 30 mm , wykonany w trzech wersjach kolorystycznych: patynowany na brąz, srebrzony-oksydowany i pozłacany stosownie do stopnia. Na awersie znajduje się rysunek konturowy granic państwa z literami PRL pośrodku; w okolu napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONY CYWILNEJ. Na rewersie pięciowierszowy napis :OBRONA /CYWILNA/CHRONI/POMAGA/RATUJE. Dwa pierwsze wiersze napisu na rewersie są wklęsłe, następne trzy – wypukłe. Odznaka zawieszona jest na wstążce ciemnoniebieskiej o szerokości 30 mm z paskiem pionowym biało-czerwonym [ szerokości 7 mm ] pośrodku i dwoma cienkimi prążkami złotymi [ szerokości 1 mm każdy ] na tle ciemnoniebieskich boków.ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Ustanowiono dnia: 27 lutego 1984 r .

Ustanowiona została zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych jako zaszczytne wyróżnienie osób które pracą i działalnością przyczyniły się do rozwoju ochrony pożarowej. Odznaka za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej jest odznaką trzystopniową [złota, srebrna , brązowa ]. Odznakę stanowi medal w postaci krążka o średnicy 36 mm .,wykonanym w trzech wersjach kolorystycznych : patynowany na brąz , srebrzony-oksydowany i pozłacany stosownie do stopnia. Odznaki. Na awersie na tle drobnoziarnistej faktury znajduje się krzyż maltański, pośrodku którego umieszczony jest wizerunek hełmu strażackiego z głową orła zakończonego w dolnej części stylizowanymi liśćmi laurowymi; w otoku znajduje się napis ; ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Na rewersie umieszczony jest cztero wierszowy napis: W SŁUBIE / LUDOWEJ / OJCZYZNY, a w otoku wieniec ze stylizowanych liści laurowych łączony u dołu literami PRL. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 36 mm z pionowymi paskami :środkowym [ szerokości 16 mm ] w kolorze czerwonym, po bokach [ szerokości po 5 mm ] w kolorze białym i przy brzegu – ciemnoniebieskim.ODZNAKA ZASŁUŻONY FUNKCJONARIUSZ POŻARNICTWA


Ustanowiono dnia: 27 lutego 1984r.

Wprowadzona została zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych jako zaszczytne wyróżnienie funkcjonariuszy pożarnictwa za osiągnięcia w służbie. Odznaka jednostopniowa, stanowi ją medal o średnicy 37 mm , wykonany z metalu w kolorze brązu patynowanego. Na awersie, po środku na tle fragmentu godła państwowego znajduje się profil funkcjonariusza pożarnictwa w hełmie; po lewej stronie profilu umieszczona jest pionowo stylizowana gałązka laurowa, a po prawej- dębowa. Na obwodzie umieszczony jest napis: ZASŁUŻONY FUNKCJONARIUSZ POŻARNICTWA. Na rewersie pośrodku znajduje się trzywierszowy napis: MINISTERSTWO/ SPRAW/ WEWNĘTRZNYCH. Odznak zawieszona jest na wstążce o szerokości 37 mm z pionowymi paskami: środkowy W kolorze ciemnoniebieskim [szerokości 17 mm ] i bocznymi w kolorze czerwonym[10 mm].ODZNAKA W SŁUŻBIE PENITENCJARNEJ


Ustanowiono dnia: 27 maja 1960r.

Ustanowiona zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości jako zaszczytne wyróżnienie za długoletnią i nienaganną służbę w więziennictwie. Odznaka ma kształt medalu o średnicy 32 mm. Odpowiednio do stopnia w kolorze złotym, Srebrnym lub brązowym. Na stronie czołowej w górnej części znajdują się cyfry rzymskie: XXV, XV, lub V rozdzielające okrężnie biegnący napis: W SŁUŻBIE PENIENCJARNEJ. Pod cyframi rzymskimi umieszczony jest symbol służby więziennej, składający się z pochodni skrzyżowanej z mieczem na tle wieńca z liści dębowych. Na rewersie znajduje się pośrodku trzywierszowy napis: ZA/ WZOROWĄ/ SŁUŻBĘ/, A okrężnie napis; MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 32 mm. Koloru granatowego z dwoma paskami w kolorze białym [po 4mm szerokości] .MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ


Ustanowiono dnia: 14 września 1967 r.

Odznaczenie ustanowione na podstawie zarządzenia prezesa Rady Ministrów jako zaszczytne wyróżnienie pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego. Medal jednostopniowy, odznakę jego stanowi krążek o średnicy 36 mm wykonany z metalu jasnobrązowego i patynowany. Na awersie znajduje się wyobrażenie otwartej księgi przełożonej gałązką laurową, a w otoku napis; MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. Na rewersie umieszczony jest napis; POLSKA / RZECZPOSPOLITA/ LUDOWA, powyżej i poniżej napisu liście laurowe. Medal zawieszany jest na czerwonej wstążce szerokości 36 mm z trzema białymi paskami pionowymi; środkowym szerokości2 mm i na brzegach szerokości 5 mm.ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA CELNICTWA PRL


Ustanowiono dnia: 22 kwietnia 1974r.

Ustanowiona uchwałą Rady Ministrów w celu wyróżnienia odznaczających się pracowników administracji celnej. Odznaka jest trzystopniowa [złota, srebrna, brązowa] Odznakę stanowi medal o kształcie kolistym o średnicy 34 mm , brązowy, srebrzony-oksydowany lub pozłacany stosownie do stopnia. Na awersie odznaka posiada osiem symetrycznie rozłożonych ozdobnych występów; cztery naprzeciwległe występy pokryte są ciemnozieloną emalią , na pozostałych czterech występach wygrawerowany jest ornament liści dębu; w części środkowej umieszczona jest stylizowana mapa Polski w kolorze ciemnozielonym, na tle której znajduje się laska Merkurego w otoczeniu liści laurowych i dębowych. Wokół mapy, na białym tle, znajduje się napis: ZA ZASŁUGI DLA CELNICTWA PRL. Rewers gładki. Odznaka zawieszona jest na zielonej wstążce o szerokości 37mm. Z pionowym paskiem środkowym w kolorze czerwonym szerokości 12 mm i dwoma paskami białymi [szerokości 3mm po bokach].ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU PRL


Ustanowiono dnia: 10 września 1976r.

Ustanowiona uchwałą Rady Ministrów jako zaszczytne wyróżnienie nadawane pracownikom transportu drogowego; kolejowego, lotniczego i wodnego .Odznaką jest trzy stopniowa [złota, srebrna, brązowa]. Odznakę stanowi medal w kształcie krążka o średnicy 34mm, brązowy, srebrzony-oksydowany lub złocony w zależności od stopnia. Na awersie znajduje się kontur granic PRL z wytłoczonym nań pięciowierszowym napisem ZA / ZASŁUGI / DLA / TRANSPORTU / PRL. Na rewersie wytłoczony jest centralnie w płaszczyźnie wklęsłej napis POLSKA / RZECZPOSPOLITA / LUDOWA:ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA ENERGETYKI


Ustanowiono dnia: 18 sierpnia 1976r.

Ustanowiona została uchwałą Rady Ministrów dla uhonorowania zasług za wieloletnią i ofiarną pracę ,oraz szczególne osiągnięcia w energetyce. Odznaka jest trzystopniowa [złota, srebrna, brązowa] Odznakę stanowi metalowy krążek o średnicy 30 mm ,którego zewnętrzne obrzeże powstało ze stylizowanych łopatek turbiny; na środku krążka , pokrytego białą emalią, jest osadzona stylizowana litera E w kolorze niebieskim; środkowa część odznaki otacza po całym obwodzie napis: ZASŁUŻONY DLA ENERGETYKI w kolorze złotym, srebrnym lub brązowym w zależności od stopnia odznaki. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 29 mm , stanowiącej kompozycję z pasków zewnętrznych w kolorze żółtym [po 6 mm] wewnętrznych-czarnych [7 mm] i środkowym biało-czerwonym [3mm].ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA GÓRNICTWA PRL


Ustanowiono dnia: 22 czerwca 1984r.

Ustanowiona została uchwałą Rady Ministrów jako zaszczytne wyróżnienie pracowników kopalni. Odznaka jest trzy stopniowa [złota ,srebrna, brązowa]. Odznaka stanowi stylizowane koło o średnicy 37 mm, wykonane z metalu brązowego i patynowanego, srebrzonego i patynowanego lub pozłacanego odpowiednio do stopnia; górną część odznaki stanowi wieniec laurowy, a dolną – fragment koła zębatego z napisem: ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA PRL; w środku koła znajduje się wypukły emblemat zawodu górniczego w postaci pyrlika i młotka, ułożonych w kształcie litery X ; przestrzeń między wieńcem, kołem zębatym i emblematem - ażurowa. Rewers odznaki gładki. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 30 mm, na której dwa pionowe paski o szerokości 12,5 mm każdy są koloru zielono-czarnego, a oddziela je pasek o szerokości 5 mm koloru biało-czerwonego. W górnej części wstążki znajduje się metalowa baretka w kolorze odpowiednim do stopnia odznaki, przez którą przewleczona jest wstążka. Na odwrotnej stronie baretki umieszczono zaczep agrafkowy POLSKA/ RZECZPOSPOLITA/ LUDOWA ;w dolnej części, biegnący po owalu wklęsły napis: MINISTER/ KOMUNIKACJI. Odznaka zawieszona jest na zielonej wstążce o szerokości 34 mm. Z pionowymi paskami ultramaryny i błękitu manganowego po bokach.ODZNAKA ZA ZASŁUGI W ZWALCZANIU POWODZI


Ustanowiono dnia: 10 kwietnia 1973r.

Ustanowiona została na mocy uchwały Rady Państwa Odznaka jest dwustopniową; [złota, i srebrna] Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 40 mm, wykonanego ze stopu metali i pozłacanego lub posrebrzanego-oksydowanego stosownie do stopnia odznaki. Na awersie przedstawiona jest postać mężczyzny klęczącego na prawym kolanie osłaniającego się przed wzniesionymi falami wody; z tyłu postaci dwa budynki, u góry fabryczny, u dołu mieszkalny; w otoku napis: ZA ZASŁUGI W ZWALCZANIU POWODZI. Rewers odznaki gładki. Odznaka zawieszona jest na wstążce niebieskiej o szerokości 36mm z czerwono-czarnym pionowymi paskami o szerokości 6mm po bokach.MEDAL IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO


Ustanowiono dnia: w marcu 1984r.

Ustanowiona dla uhonorowania działaczy PZPR z co najmniej 25 letnim stażem. Odznaka wykonana jest z metalu białego pozłacana i oksydowana, o średnicy 34 mm. Na awersie przedstawia ośmioramienną gwiazdę pokrytą czerwoną emalią, na której znajduje się gwiazda złocona o ośmiu ostro zakończonych promieniach ,a pośrodku niej znajduje się podobizna głowy Ludwika Waryńskiego otoczona napisem: ZA POLSKĘ I SOCJALIZM. Na rewersie w siedmiu wierszach umieszczono skróty nazw partii :P/olska Z/jednoczona P/artia R/obotnicza, P/olska P/artia S/ocjalistyczna, P/olska P/olska R/obotnicza, K/omunistyczna P/artia P/olski, P/olska P/artia S/ocjalistyczna-LEWICA, S/ocjl-D/emokracja K/rólestwa P/olskiego i L/itwy, WIELKI PROLETARIAT. Odznaczenie zawieszone na wstążce czerwonej szerokości 40 mm.z dwoma paskami białymi wzdłuż brzegów o szerokści 2mm i paskiem białym biegnącym środkiem wstążki o szerokości 4mm.ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO


Ustanowiono dnia: 29 listopada 1984r.

Ustanowiona została uchwałą Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego dla satysfakcjonowania działaczy SD. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 32mm, wykonana jest w tombaku posrebrzanym i oksydowanym. Na awersie pośrodku, na kole o średnicy 15mm.pokrytym czerwoną emalią znajduje się biało emaliowany, stylizowany orzeł; na okolu wieniec laurowy. Na rewersie umieszczony jest czterowierszowy napis: ZASŁUŻONEMU/ DZIAŁACZOWI/ STRONNICTWA/ DEMOKRATYCZNEGO. Poniżej napisu gałązka laurowa. Medal zawieszony jest na wstążce czerwonej o szerokości 34mm ,z ciemnoniebieskimi paskami na brzegach [po 5 mm ] oraz białym paskiem pośrodku [szerokości 9 mm ] przedzielonym pionowym prążkiem[ szerokości 1 mm] koloru niebieskiego.ODZNAKA- KRZYŻ BATALIONÓW CHŁOPSKICH


Ustanowiono dnia: 28 grudnia 1988 r.

Ustanowiona uchwałą Prezydium Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w celu uhonorowania zbrojnego wysiłku polskiej wsi. Odznaka-Krzyż BCh wykonana jest z metalu złoconego w kształcie krzyża równoramiennego O rozwartych końcach ramion. Wymiary krzyża 40x40mm. Na awersie ramiona krzyża pokryte są jasnozieloną emalią z zachowaniem złoconego obrzeża. Na ramionach znajdują się litery BCh\WP ,na pionowych- daty: 1940\1945. Na skrzyżowaniu ramion, na biało czerwonej tarczy złocony orzeł wojskowy z 1939 roku. Rewers krzyża nie emaliowany, na ramionach poziomych i groszkowanym tle zamieszczone jest kościuszkowskie hasło: ŻYWIĄ i BRONIĄ. Krzyż zawieszony jest na wstążce zielonej o szerokości 37mm z czarnym paskiem szerokości 7 mm pośrodku oraz biało-czerwonymi paskami o szerokości 8 mm przy brzegach wstążki [w odstępie 4 mm od brzegu].MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ


Ustanowiono dnia: 15 lipca 1976 r.

Ustanowiony uchwałą Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci. Odznakę medalu stanowi krążek o średnicy 32 mm; na awersie cała powierzchnia podzielona jest regularnymi ośmioma wypukłymi promieniami-żebrami, a pośrodku nałożona jest Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w postaci prostokątnego trapezu o podstawie 11 mm , wysokości 25 mm , boku górnym 6 mm; odznaka ta posiada w srebrzystym obrzeżu tło z czarnej emalii, na nim od góry pionowo dwa srebrzyste miecze grunwaldzkie, u dołu znicz srebrzysty z trzema płomieniami z czerwonej emalii. Na rewersie zawarty jest wypukły , sześciowierszowy napis: RADA/ OCHRONY/ POMNIKÓW/ WALKI/ I MĘCZEŃSTWA; w zależności od stopnia Medalu , odznaka jest pozłacana lub posrebrzana-oksydowana. Odznaka zawieszona jest na wstążce koloru czerwonego o szerokości 34 mm z pięcioma pionowymi paskami w kolorze białym , po 2 mm szerokości każdy.MEDAL ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU


Ustanowiono dnia: w 1979 r.

Ustanowiony jako najwyższe wyróżnienie dla działaczy społecznych i osób które przyczyniły się do rozwoju i umocnienia Ligi. Medal dzieli się na trzy stopnie [złoty, srebrny i brązowy] Odznaka medalu za Zasługi dla LOK ma kształt krążka o średnicy 32mm, wykonanego z metalu kolorowego :pozłacanego , posrebrzanego lub patynowanego na brąz. Na awersie znajduje się krzyż pięcioramienny gwiaździsty na tle foremnego pięcioboku z promieniami odśrodkowymi; końce krzyża wychodzą poza pięciobok; na tle krzyża znajduje się owal ,na którym umieszczony jest napis :ZA ZASŁUGI DLA LIGI OBRONY KRAJU; W środku owalu stylizowany orzeł trzymający w szponach litry LOK . Na rewersie tarcza z zaokrągloną u dołu kątach; wewnątrz tarczy czterowierszowy napis : SPOŁECZNY/ TRUD/ OBRONNOŚĆ/ KRAJU; w dolnej części tarczy dwie skrzyżowane ze sobą gałązki lauru i dębu. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 34mm, składającej się z trzech pasów pionowych: białego[13mm],niebieskiego[8mm] i czerwonego[13mm].ODZNAKA HONOROWA TOWARZYSTWA ŁĄCZNOŚCI Z POLONIĄ ZAGRANICZNĄ POLONIA


Ustanowiono dnia: 19 grudnia 1984r,

Ustanowiona uchwałą 4 Zjazdu TŁzPZ w trzech stopniach. -złota -srebrna -brązowa Odznaka wyróżniająca osoby, organizacje ,stowarzyszenia ,instytucje które mają swoje Siedziby poza granicami PRL i swoją działalnością pogłębiają i umacniają więż środowisk z krajem. Odznaką jest medal o średnicy 34mm , wykonany z metalu złoconego , srebrzonego lub brązowego w zależności od stopnia. Na awersie na tle globu ziemskiego znajduje się czteroramienny krzyż o zwężających się ku środkowi ramionach , gdzie umieszczony jest orzeł. Na rewersie napis: POLONIA Z MACIERZĄ. Medal zawieszony jest na wstążce ciemnoniebieskiej o szerokości 32 mm z biało-czerwonym paskiem pionowym o szerokości 7 mm, przez środek wstążki.MEDAL ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ


Ustanowiono dnia: 14 listopada 1986r

Przyznawany osobom mającym wybitne zasługi na niwie działalności w TTPR. Medal jest odznaczeniem jednostopniowym. Odznaka medalu jest wykonana z tombaku i pozłacana o wymiarach 40x40mm , kształtem przypominającą gwiazdę pięcioramienną , posiadającą między ramionami [ emaliowanymi na biało ] złote pęki promieni .Na awersie pośrodku umieszczone są flagi ZSRRiPRL pokryte czerwoną i biało –czerwoną emalią; na rewersie nie emaliowanym napis : ZASŁUŻONY DZIAŁACZ, a pośrodku napis TPPR. Odznaka medalu zawieszona jest na wstążce ciemnobordowej z biało czerwonym paskiem pośrodku . Szerokość wstążki 30 mm, paska 4 mm.MEDAL ZA ZASŁUGI W UMACNIANIU PRZYJAŹNI PRL-ZSSR


Ustanowiono dnia: 14 listopada 1986r.

Ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-radzieckiej w celu wyróżniania zasłużonych wieloletnich działaczy. Odznakę medalu stanowi krążek o średnicy 36 mm , wykonany z metalu srebrzonego lub złoconego w zależności od stopnia. Na awersie pośrodku tło groszkowane okolone stylizowanym wieńcem , w którym u dołu komponowany jest napis z wypukłych liter : TPPR , a na części wieńca znajdują się dwie flagi pokryte emalią: flaga ZSSR i na jej tle flaga Polski; pozostałą powierzchnię pokrywają promienie rozchodzące się odśrodkowo do obrzeża medalu. Na rewersie w części środkowej o powierzchni groszkowanej , napisy : PRL-ZSSR Przedzielone listkami dębowymi ; przy obrzeżu napis : ZA ZASŁUGI W UMACNIANIU PRZYJAŻNI.MEDAL PRZYJACIEL POMNIKA-SZPITALA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA


Ustanowiono dnia: 18 listopada 1986r

Ustanowiony przez Prezydium Społecznego Komitetu Budowy i przyznawany za wybitne zasługi przy budowie Pomnika CZD. Odznakę Medalu stanowi krążek z białego metalu o średnicy 30 mm srebrzony. Na awersie pokrytym jasnoniebieską emalią z obramowaniem , napisami i symbolami w kolorze srebrnym , znajduje się w części centralnej wyobrażenie serca otoczonego literką „C” A na około napis: PRZYJACIEL POMNIKA SZPITALA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA; Rewers nie emaliowany , zawiera w części środkowej wyobrażenie Odznaki Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, a na około napis: RADA OCHRONY POMNIKA WALKI I MĘCZEŃSTWA. Medal zawieszony jest na wstążce stanowiącej kompozycję 5 pionowych pasków w kolorze niebieskim i 4 pionowych w kolorze jasnopopielatym.KRYSZTAŁOWE SERCE


Ustanowiono dnia: 27 listopada 1986 r.

Ustanowione uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Kryształowe serce przyznaje Kapituła. Odznakę Kryształowego Serca stanowi kryształ w kształcie wypukłego na zewnątrz symbolicznego serca o wymiarach; 92mm,szerokość 83,7mm, grubość 15 mm, posiadającego od strony wewnętrznej drążony wizerunek Odznaki Honorowej PCK z „kroplą krwi ” pośrodku. Brzeg serca otoczony jest srebrną listewką, która w górnej części połączona jest z podłużnym łącznikiem i kółkiem do wstążki. Kryształowe Serce nosi się na szyi, na białej wstążce szerokości 38 mm z czerwonymi paskami po bokach o szerokości 4mm.ODZNAKA HONOROWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA


Ustanowiono dnia: w 1927 r.

Wznowiona w Polsce Ludowej w 1945 r. jako najwyższe odznaczenie PCK. Odznaka cztero stopniowa:
-1 stopnia [złota]
-2 stopnia [złota ]
-3 stopnia [srebrna ]
-4 stopnia [brązowa ]
Odznakę Honorową PCK jest krzyż równoramienny prosty pokryty czerwoną emalią; z ramion krzyża wychodzą pęki promieni tworzących stylizowaną gwiazdę; na przecięciu ramion krzyża nałożony jest orzeł srebrzony o złoconych szponach. Rewers krzyża gładki z wklęsłymi ; PCK. Odznaki 1 i 2 stopnia są pozłacane, stopnia 3 srebrzone i oksydowane, 4 stopień patynowane na brąz. Odznaki 1, 2, 3, stopnia posiadają wymiary 40 x 40 mm natomiast 1 stopnia 47x47 mm. Odznaka zawieszona jest na wstążce koloru białego szerokości 38 mm z czerwonymi paskami o szerokości 4 mm przy brzegach wstążki.ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


Ustanowiono dnia: 18 września 1959 r.

Ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego ZOSP jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Odznakę Złotego Znaku ZOSP stanowi krzyż równoramienny o wymiarach 40x40mm i rozszerzających się na końcach ramionach o krawędziach 2 mm . Ramiona krzyża pokryte są białą emalią. W części środkowej tarcza emaliowana koloru czerwonego o średnicy 30 mm . Tarcza znajduje się w otoku o szerokości 5 mm , emaliowana koloru jasnoniebieskiego , na którym umieszczony jest napis: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH. W środku tarczy o czerwonym tle srebrny orzeł piastowski. Na górnym ramieniu krzyża płomień o pięciu językach wychodzących z górnej krawędzi tarczy. Między ramionami złoty wieniec ze stylizowanych liści laurowych [ szerokości 5 mm ] . Górne ramię krzyża posiada kółko ze stylizowanych liści do przewleczenia wstążki. Rewers jest gładki-złocony. Złoty Znak ZOSP nosi się na szyi na wstążce czerwonej , szerokiej na 35 mm z białymi paskami o szerokości 4 mm na brzegach wstążki.MEDAL ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA


Ustanowiono dnia: 18 września 1959r .

Ustanowione uchwałą Zarządu Głównego ZOSP. Odznakę Medalu Zasługi dla Pożarnictwa stanowią: medal o średnicy 30 mm z krawędzią 1 mm , wykonany z metalu i w zależności od stopnia złocony , srebrzony-oksydowany lub patynowany na brąz. Na awersie przedstawiona jest postać niewiasty stojącej na liściach laurowych , opartej jedną ręką na tarczy z pochodnią , w drugiej ręce trzymającą liść wawrzynu , pod którym znajduje się napis: ZA/ ZASŁUGI/ DLA/ POŻARNICTWA. Na rewersie umieszczony jest orzeł piastowski oparty na skrzyżowanych toporkach, obramowany wieńcem o szerokości 3 mm ze stylizowanych liści laurowych. W górnej części w półkolu napis ; ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH. Medal zawieszony jest na wstążce koloru czerwonego z białymi obramowaniami szerokości 8 mm z każdej strony.MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ


Ustanowiono dnia: 3 listopada 1945 r.

Ustanowiony został przez Wydział Wykonawczy Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich w celu wyróżnienia osób mających zasługi w hodowli ,łowiectwie , upowszechnianiu kultury łowieckiej. Medal dzieli się na trzy stopnie [ złoty , srebrny, brązowy ] Odznakę stanowi medal okrągły o średnicy 34,5 mm posiadający na awersie wizerunek łowcy [ na tle kniei ] , grającego na trąbce sygnałowej; z lewej strony u dołu napis : POLSKI/ ZWIĄZEK/ŁOWIECKI. Na rewersie w jego lewej części rysunek Złomu -najwyższego odznaczenia związkowego, wyobrażającego gałązkę jedliny i gałązkę buczyny, przewiązaną wstążką. Medal zawieszony jest na wstążce ciemnozielonej szerokości 35 mm z czerwonymi paskami pionowymi o szerokości 5 mm na brzegach wstążki.ODZNAKA HONOROWA ORDER UŚMIECHU


Ustanowiono dnia: 7 maja 1968r

Ustanowiona została w wyniku akcji społecznej Kuriera Polskiego i zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych, nadawana dorosłym przez dzieci za okazane im serce, dobroć i cierpliwość. Odznaką jest okrągły medal o średnicy 35 mm , pokryty na awersie niebieską emalią, na tle której znajduje się rysunek uśmiechniętego słońca w złotym kolorze. Na rewersie umieszczony jest w dwóch wierszach napis: ORDER/ UŚMIECHU. Odznaka zawieszana jest na wstążce szerokości 24 mm , pokrytej złoto-niebieskim haftem , przedstawiającym gałązki i kwiaty.ODZNACZENIE IM.JANKA KRASICKIEGO


Ustanowiono dnia: w grudniu 1957r

Ustanowione zostało uchwałą Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Socjalistycznej Odznaczenie nadawane jako wyraz uznania za wieloletnią i ofiarną pracę w ruchu młodzieżowym. Odznaczenie dzieli się na trzy stopnie [ złote, srebrne, brązowe ] Odznakę stanowi krzyż kształtem przypominający Krzyż Zasługi, lecz o mniejszym wymiarze [ 30x30 mm ] bez promieni między ramionami. Na awersie krzyż pokryty jest czerwoną emalią z obrzeżem złotym, srebrnym, lub brązowym [ w zależności od stopnia ]; pośrodku znajduje się okrągła tarcza okolona pierścieniem i otoczkiem z białej emalii, na której wytłoczone jest popiersie J. Krasickiego; tarcza i znajdujące się na niej popiersie , w zależności od stopnia jest koloru złotego , srebrnego lub brązowego. Rewers krzyża gładki. Odznaczenie zawieszone jest na wstążce koloru wiśniowego szerokości 30 mm z biało-czerwonym paskiem o szerokości 5 mm przebiegającym pionowo przez środek.ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ


Ustanowiono dnia: 29 czerwca 1977 r.

Ustanowiona uchwałą Plenum Zarządu głównego ZSMP dla wyróżnienia działaczy ZSMP, bratnich organizacji. Odznaką jest krzyż równoramienny o zwężających się ramionach, o wymiarach 30x30 mm, połączonych wieńcem z liści laurowych. Na awersie ramiona krzyża pokryte są czerwoną emalią z pozostawieniem obrzeża ; obrzeże krzyża , wieniec i pierścień okalający tarczę na środku-patynowane na brąz; tarcza środkowa biało emaliowana, na niej emblemat organizacyjny ZSMP czerwono-brązowy; średnica tarczy 15 mm. Rewers nie emaliowany z napisem : NAUKA/ PRACA/ OJCZYZNA/ SOCJALIZM. Odznaka zawieszona na wstążce o szerokości 34 mm w kolorze ciemnozielonym, z biało-czerwonym paskiem szerokim na 8 mm , przebiegającym przez środek wstążki.ODZNACZENIE IM. IGNACEGO SOLARZA


Ustanowiono dnia: 16 grudnia 1987r

Ustanowione przez Prezydium Zarządu Krajowego Młodzieży Wiejskiej jako najwyższe odznaczenie ZMW przyznawane za wybitne zasługi dla związku. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 37 mm srebrzony i oksydowany. Na awersie zawiera płaskorzeźbę w prawym profilu. Na rewersie w części środkowej napis : IGNACY/SOLARZ, poniżej daty: 1891-1940. Odznaczenie zawieszone na wstążce ciemnozielonej, o szerokości 40 mm z dwoma czerwonymi paskami o szerokości 8 mm każdy w odstępie 5 mm od brzegu.ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ


Ustanowiono dnia: 23 października 1984 r.

Ustanowiona jako zaszczytne wyróżnienie dla członków ZMW. Odznakę stanowi krzyż równoramienny , prosty o wymiarach 33x33 mm . Na awersie na skrzyżowaniu ramion krzyża znajduje się koło zębate, a na nim znaczek organizacyjny ZMW w postaci stylizowanego znicza ; uchwyt jego w kolorach białym i czerwonym, powyżej na zielonym tle napis: ZMW ,zakończonym czerwonym płomieniem skierowanym w prawą stronę ; ramiona krzyża połączone są stylizowanymi kłosami pszenicy ułożonymi w kształcie rombu. Na rewersie umieszczony jest napis : ZA/ ZASŁUGI/ DLA/ ZMW na fakturowanym tle. Odznaczenie zawieszone jest na wstążce koloru zielonego szerokości 33mm z białym paskiem pionowym o szerokości 8 mm pośrodku , a po jego obu stronach paski czerwone o szerokości 3 mm , następnie pasy zielone po6 mm szerokości, dalej paski czerwone o szerokości 1,5 mm i na brzegach wstążki zielone po 2 mm .KRZYŻ HARCERSKIEGO ODZNACZENIA HONOROWEGO ZA ZASŁUGĘ


Ustanowiono dnia: 22 czerwca 1946 r.

Ustanowiony rozkazem Naczelnika ZHP, nadawany osobom nieskazitelnego charakteru oraz instytucjom , za zasługi : czyny wybitnego męstwa, odwagi , oraz poświęcenie w działalności harcerskiej. Odznakę stanowi krzyż równoramienny o wymiarach 40x40 mm z 2 mm obrzeżem i rozszerzających się odśrodkowo ramionami , między którymi znajdują się stylizowane lilijki. Na ramionach krzyża znajdują się wypukłe napisy : ZA/ ZASŁUGĘ/ ZHP. Rewers krzyża gładki z wytłoczonym numerem kolejnego egzemplarza na dolnym ramieniu. Krzyż zawieszony jest na wstążce w kolorze brązowym o szerokości 45 mm , z dwoma paskami jasnozielonymi [ szerokości po 10 mm ] w odstępach 2 mm od brzegów wstążki.KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO


Ustanowiono dnia: 1 lipca 1965 r.

Ustanowiony jako najwyższe odznaczenie Związku, Odznaczenie posiada dwa stopnie
-1 stopień-złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP
-2 stopień –Krzyż za Zasługi dla ZHP
Odznakę stanowi krzyż o wymiarach 33x33 mm , o rozszerzających się odśrodkowo ramionach; w środku krzyża znajduje się wieniec, na którym nałożony jest równoramienny trójkąt biało czerwony , zwrócony podstawą ku górze, a na nim litery :ZHP. Stopień wyższy w kolorze złotego brązu ; niższy całkowicie z metalu posrebrzanego i oksydowanego, , z wieńcem pozłacanym. Odznaka zawieszona jest na wstążce koloru brązowego o szerokości 30 mm , z paskami pionowymi w kolorze jasnozielonym o szerokości 5 mm .ODZNAKA HONOROWA GRYFA POMORSKIEGO


Ustanowiono dnia: 31 maja 1947 r.

Ustanowiona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie jako pierwsza w Polsce odznaka regionalna dla nagrodzenia osób najbardziej zasłużonych w repolonizacji, odbudowie i zagospodarowaniu Pomorza Zachodniego. Odznakę stanowi tarcza wykonana z metalu złotopodobnego. Na awersie przedstawiony jest Gryf w emalii czerwonej na białym tle; na brzegach tarczy napis : NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD. Odznaka zawieszona jest na wstążce niebieskiej szerokości 40 mm z pionowym paskiem szerokości 10 mm pośrodku wstążki.
[znane są inne wersje odznaki ]ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO


Ustanowiono dnia: 28 czerwca 1962 r.

Ustanowiona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej jako zaszczytne wyróżnienie osób ,które położyły wybitne zasługi w rozwoju regionu. Odznaka wykonana jest z metalu złoto podobnego o wymiarach 43x43 mm . Na awersie odznaki na tle stylizowanego liścia winorośli z tłoczonym napisem w okolu: ZA ZASŁUGI W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZIELONOGÓRSKIEGO nałożona jest czerwonoemaliowana tarcza z orłem piastowskim z białej emalii , a na jego tle kontury granic województw. Na rewersie napis WOJEWÓDZKA / RADA / NARODOWA/ W ZIELONEJ GÓRZE. Odznaka noszona na wstążce o szerokości 30 mm zielonej z białym [2 mm ] i czerwonymi [ 4 mm ] paskami po bokach.
[ znane są inne wersja odznaki ]MEDAL ZA ZASŁUGI DLA MIASTA KŁODZKA


Ustanowiono dnia: w 1971 r.

Ustanowiony przez Radę Miejską w Kłodzku jako zaszczytne wyróżnienie obywateli , kolektywów, za zasługi dla rozwoju miasta Kłodzka. Odznakę stanowi medal okrągły o średnicy 38 mm wykonany z metalu patynowanym na brązowo. Na awersie umieszczona została tarcza z herbem miasta Kłodzka i na obrzeżu napis ZA ZASŁUGI DLA MIASTA. Na rewersie płaskożeżba przedstawiająca panoramę miasta, poniżej napis : KŁODZKO. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm składającej się z dwóch równych pasków pionowych w kolorze żółtym i czerwonym.ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA LUBLINA


Ustanowiono dnia: 6 stycznia 1964 r.

Ustanowiona uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie jako zaszczytne wyróżnienie obywateli , zakładów pracy , organizacji społecznych za wybitne zasługi w rozwoju politycznym , gospodarczymi kulturalnym miasta Lublina. Odznaka jest dwustopniowa. Odznakę stanowi medal okrągły o średnicy 30 mm , wykonany ze stopów metali i w zależności od stopnia pozłacany lub srebrzony i patynowany. Na awersie znajduje się tarcza z herbem miasta Lublina , a w otoku napis : ZASŁUŻONEMU DLA LUBLINA. Rewers gładki . Odznaka zawieszona jest na wstążce czerwonej o szerokości 34 mm z podwójnymi białymi paskami po bokach.ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK FABRYKI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH


Ustanowiono dnia:

Ustanowiona przez dyrekcję i radę zakładową FSO, POLMO, w Warszawie i przyznawanej za wzorową pracę ,działalność społeczną. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 32 mm wykonany z białego metalu , posrebrzany i oksydowany. Na awersie pośrodku znajduje się niebiesko emaliowana okrągła tarcza , na której wyrysowana jest symboliczna kierownica, a na okolu napis : ZASŁUŻONY PRACOWNIK FSO, a w dolnej części skrzyżowane gałązki laurowe. Rewers medalu gładki. Odznaka zawieszona jest na wstążce o szerokości 34 mm w kolorze ciemnoniebieskim z pionowym paskiem 4 mm koloru żółtego pośrodku.

Copyright by Web It Project